povratak na proizvode

Glodač kore

Postrojenje se sastoji od konzole sa glodaćom glavom smještenom na kolica i rotacionog transportera.

GK-800-1

Postrojenje se sastoji od konzole sa glodaćom glavom smještenom na kolica i rotacionog transportera. Trupac rotira na transporteru ,a konzola sa glodaćom glavom je pokretna. Pritisak glodače glave na trupac vrši se hidrauličkim servo cilindrom. Hidrauličkim cilindrima se podešava dubina koranja i blokada glave prilikom glodanja korijena ili grubih neravnina (grana, čvorova) na trupcu. Brzina posmaka glodače glave regulirana je elektromotornim pogonom sa frekventnim pretvaračem. Rotacioni transporter standardno sastoji se od 5 pari pogonjenih kotača.

GK-800-2

Postrojenje se sastoji od fiksne glodače glave i  rotacionog transportera smještenog na kolica. Trupac rotira na transporteru koji  prolazi uz glodaču glavu. Pritisak glodače glave na trupac vrši se hidrauličkim servo cilindrom. Hidrauličkim cilindrima se podešava dubina koranja  i blokada glave prilikom glodanja korijena ili grubih neravnina (grana, čvorova) na trupcu. Brzina posmaka rotacionog transportera regulirana je elektromotornim pogonom sa frekventnim pretvaračem. Rotacioni transporter sastoji se  standardno od 5 pari pogonjenih kotača.

Promjer trupaca mm min ø250-ø1000 (200-1300 - opcija)
Duljina trupaca mm min 1500 - max 6000 (12000 - opcija)
Promjer kotača mm 800 (1000 - opcija)
Radna širina glodače glave mm 300
Snaga motora glodače glave kW 22
Brzina posmaka m/min 0-60

 

Dodatna oprema:

REDUKTOR KORJENA

Uređaj služi za glodanje trupca u području korijena radi ujednačavanja promjera po čitavoj duljini trupca. Uređaj se sastoji od glodače glave radne duljine 600 mm integrirane u rotacioni transporter i pritisnog uređaja. Trupac rotira na transporteru, pritisni uređaj ga pritišće i glodača glava se podiže te gloda korijen.

Dokumenti: