O nama

Tvrtku Dinaco osnovala su dva brata, Ivan i Dragan Benički, 1992. godine s misijom unapređivanja i razvoja primarne drvne industrije.

S obzirom na velik broj prilično starih pilanskih postrojenja Dinaco je počeo s njihovom dogradnjom, rekonstrukcijom, automatizacijom i servisiranjem.No ubrzo se pokazalo da to nije dovoljno i da tržištu treba ponuditi potpuno nova pilanska postrojenja, ona koja će u pogledu kapaciteta, tehničkih svojstava piljenja, cijene i servisa potpuno odgovarati zahtjevima tržišta.Zato smo počeli tragati za novim tehnološko-tehničkim rješenjima kako bi smanjili troškove pilana u eksploataciji i kako bi istovremeno smanjili troškove same njene proizvodnje.Najnovijim modelima pilana treće razvojne generacije uspjeli smo tržištu ponuditi odlično uravnoteženje vrhunske tehnologije, kvalitete i ekonomičnosti. Dinaco se bavi proizvodnjom strojeva, postrojenja i uređaja specijalne namjene za druge industrije ( npr. prehrambena, poljoprivredna, metalna, procesno energetska, ...)

Dinaco d.o.o.
Matije Gupca 9, Sveta Nedelja Brezje, HR-10431, Hrvatska
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080393534, MB: 3533328
Poslovna banka, Societe Generale - Splitska banka d.d., IBAN: HR61 2330 0031 1536 1097 2, SWIFT: SOGE HR22
Temeljni kapital društva iznosi 4.320.000,00 kn uplačen u cijelosti.
Direktor i član uprave Ivan Benički, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Zamjenik direktora i član uprave Dragan Benički. zastupa društvo pojedinačno i samostalno.