povratak na proizvode

Hidraulička tračna pila

Kotači osnovnog stroja lijevani i dinamički balansirani.

 • Kotači osnovnog stroja  lijevani i dinamički balansirani.
 • Hidrauličko napinjanje pilne trake automatski do zadane sile.
 • Direktna hidraulička vaga elektronski upravljana.
 • Hidraulička vodilica pilne trake.
 • Nagib kotača automatski elektromotorom.
 • Izmjenjive izbočene jednostrane vodilice pilne trake.
 • Komande tračne pile smještene su na stupu stroja.
 • Hidraulička kočnica kotača.
MODEL D mm v m/s P kW Ϭmax N/mm2 Pilna traka mm
FIL-1300H 1300 40-55 55 200 181x1,30
FIL-1400H 1400 40-55 75 200 206x1,47
FIL-1600H 1600 40-55 90 200 260x1,65
FIL-1800H 1800 40-55 110 200 260x1,65

 

Dodatna oprema:

Predrezač – čistać reza

 • Uređaj koji kružnom pilom zarezuje koru trupca prije tračne pile čisteći put za nesmetano rezanje.
 • Kružnu pilu pokreće hidromotor, a pritisak pile na trupac vrši pneumatski cilindar.
 • Predrezač  je ugrađen na pokretnu vodilicu tračne pile.
 • Promjer kružne pile 200mm

Tapeta – lančani tepih

 • Ugrađena je  na stalaku  osnovnog stroja i služi za brzo uklanjanje otpada, kore i piljenica sa stalka stroja.

Instalacija za vodu

 • Čišćenje pilne trake vodom

Programsko upravljanje tračnom pilom

 • Ugradnjom frekventnog pretvarača na pogonski motor postiže se kontrolirano pokretanje i zaustavljanje osnovnog stroja.
 • Uređaj omogućuje promjenu brzine pilne trake.
 • Automatsko podešavanje brzine prigona kolica ovisno o brzini pilne trake i opterećenju glavnog motora osigurava stabilnu pilu i ravan rez uz maksimalnu brzinu kolica.